Vodní díla na Pálavě

Vodní dílo Nové Mlýny

Vodní dílo Nové Mlýny je soustava 3 přehradních nádrží (Mušovská přehrada, Věstonická přehrada a Novomlýnská přehrada) vybudovaných na řece Dyji při severní hranici chráněné krajinné oblasti Pálava.  Nové Mlýny měly původně sloužit jako rezervoár pro rozsáhlý systém závlah a jako zábrana proti povodním. Dnes se však využívají především pro rekreaci a jsou nejvýznamnější rybářskou oblastí jižní Moravy.

Mušovská přehrada (horní nádrž)

Mušovská přehrada byla napuštěna v roce 1979, má rozlohu 528 ha a maximální hloubku 4 metry. Je vhodná především pro rekreaci a vodní sporty. Významným rekreačním centrem Mušovské přehrady je obec Pasohlávky, zejména pak blízký autokemp Merkur, kde funguje půjčovna windsurfingu, člunů a kol. K dispozici je i minigolf, sportovní trampolíny, hřiště na plážový volejbal, kurty na tenis a nohejbal a další atrakce. Turistickou nabídku na Mušovské přehradě dále rozšiřuje pravidelná lodní doprava.

Věstonická přehrada (střední nádrž)

Věstonická přehrada byla v roce 1994 vyhlášena jako přírodní rezervace s několika umělými ostrůvky pro hnízdění ptáků. Vodní nádrž obklopují významné mokřadní ekosystémy, jež jsou zařazeny do režimu ochrany mezinárodní Úmluvy o mokřadech (tzv. Ramsarská úmluva). Věstonická přehrada je významným zimovištěm pro četné druhy ptáků, jako jsou např. severské husy, morčáci či mořští orli. Každým rokem na ostrůvcích hnízdí také kachny divoké, husy velké, v letních měsících lze spatřit dokonce volavky červené. Na jednom z ostrůvků Věstonické nádrže je zachován románsko gotický kostel sv. Linharta z přelomu 12 a 13. století, který je jediným pozůstatkem po vsi Mušov, která byla Věstonickou nádrží zatopena.

Novomlýnská přehrada (dolní nádrž)

Novomlýnská přehrada je se svoji rozlohou 1668 ha největší ze tří na sebe navazujících Novomlýnských nádrží. Rozkládá se pod romantickou zříceninou Dívčí hrady a slouží především pro rekreaci, vodní sporty a výrobu elektřiny. Podobně jako na Mušovské přehradě je i zde zřízena pravidelná lodní doprava, která vozí rekreanty mezi obcí Dolní Věstonice, světově proslulou svými archeologickými vykopávkami z doby lovců mamutů (např. nález keramické sošky Věstonická venuše), a vinařskou obcí Šakvice. V Novomlýnské nádrži si lze povšimnout vyčnívajících pahýlů mrtvých stromů – jedná se o stromy, které se při stavbě a harmonogramu napouštění nádrže nestihly odstranit.

Lucka

Další tipy na výlety a tipy na ubytování.