Toulky Adršpachem 3 – Adršpašské skalní město

Čtvrtý den dopoledne jsme se z chalupy vydali do Adršpašského skalního města. Počasí už nám naštěstí přálo víc, tak jsme mohli jít i bez čepice. Od našeho ubytování  to k parkovišti u Adršpašského skalního města bylo cca 10 km.

Z parkoviště jsme vyrazili směr skály, ale ještě předtím než jsme se vydali na okruh skalami (po zelené trase), tak jsme zamířili na modrý okruh okolo jezera v bývalé pískovně. Modrý okruh byl cca o délce 1,5 km. Přišli jsme k jezírku a ihned mě zaujaly krásné odrazy skal na vodní hladině jezírka. Na okruhu okolo jezírka bylo několik vyhlídek i s odpočinkovými místy. Na trase jsme narazili i na místa, kde se natáčely některé scény k pohádce Třetí princ (např. setkání princů s kupci, konec závodu s princeznou. Natáčení této pohádky neprobíhalo jen u tohoto jezírka, ale také přímo v Teplických či Adršpašských skalách. V Adršpašských skalách se nenatáčela jen pohádka Třetí princ, ale například také Peklo s princeznou, Princ a Večernice nebo Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň.

Z okruhu okolo jezírka jsme přešli na zelenou trasu prohlídkového okruhu Adršpašskými skalami. Cestou jsme míjeli mnoho krásných skalních útvarů např. Džbán, Homole cukru (kterou jsme také podepřeli klacíky, aby nespadla J), Sloní náměstí, Zub, Eliščina věž, nebo Hromový kámen. Cca 50 m za Hromovým kamenem je rozcestí, směr doleva vede k Malému a Velkému vodopádu a jezírku a doprava na druhou část okruhu. Rozhodli jsme se, že se půjdeme podívat i na Malý a Velký vodopád. Od Malého vodopádu jsme se vydali (již po žluté turistické značce) nahoru po schodech k Velkému vodopádu, kde před vstupem do skalní soutěsky je busta J. W. Goetha, jenž připomíná jeho návštěvu. Velký vodopád stojí určitě za zhlédnutí, voda mezi soutěsky padá z výšky 16 m. Od vodopádu je možné jít k jezírku, kde je v sezonu možnost i projížděk na loďkách, ale protože jsme zde byli až v listopadu, tak projížďka nebyla možná. Stejnou cestou jsme se vrátili zpět až k Hromovému kameni a odtud jsme se vydali na náročnější část trasy (překonali jsme cca 800 schodů). V druhé části trasy se nám naskytly zajímavé výhledy např. na Milence, Starostu a Starostovou a mnoho dalších zajímavých skalních útvarů. Poslední zastávkou na trase je Ozvěna, odkud Vás cesta přivede zpět k Homoli, kde končí okruh a Vy se můžete vydat zpět na parkoviště.

Po příjemné cca 4 hodinové procházce jsme se cestou na chalupu zastavili ve stylové restauraci a zbytek odpoledne jsme strávili na chalupě. Další den dopoledne jsme se vrátili zpět na jižní Moravu. Doufám, že se brzo opět do Adršpachu podíváme a navštívíme místa, která jsme nestihli navštívit.

Lenka Růžičková