Slavkov u Brna

Minulou neděli jsme s rodinou navštívili krásný zámek se zahradami ve Slavkově u Brna.

 

V současné době je veřejnosti přístupné téměř celé první patro slavkovského zámku.

K nejcennějším zámeckým interiérům náleží místnosti západního křídla. Jejich stropy jsou vyzdobeny štukami a freskami a v některých komnatách jsou instalovány portréty členů rodu Kouniců.  Monumentální fresku s výjevy bohů z Olympu naleznete v Sále předků.

Známým je především Historický sál, ve kterém bylo po bitvě u Slavkova podepsáno příměří mezi Rakouskem a Francií. Zvláštností tohoto sálu je, že byl navržen pro vysoká politická jednání a jeho akustická stránka je uzpůsobena tak, aby nešlo slyšet, o čem během jednání hovoří jednotlivé hloučky diskutujících.

 

V rámci prohlídky je veřejnosti zpřístupněna i oratoř zámecké kaple sv. Kříže, procházející oběma nadzemními patry. Prostory kaple jsou využívány ke svatebním obřadům a ke koncertům.

 

Nedílnou součástí celého areálu je samozřejmě i patnáctihektarový zámecký park, který patří k nejvýznamnějším historickým zahradám na Moravě.  Původně zámek obklopovala pouze rozlehlá renesanční zahrada, ale za vlády Dominika Ondřeje Kounice se kolem roku 1700 začaly tyto venkovní prostory zvelebovat. Nyní zde můžeme najít květinový parter s bazény, řadu okrasných stromů, bludiště, kašnu, fontány, oranžérii s freskami nebo několik soch s výjevy z mytologie.

Od roku 1996 se v zadní části parku nachází 6 jamkové golfové hřiště, které pokračuje dál za severní zámeckou zdí.

 

Mnoho návštěvníků do Slavkova, mimo zámku, láká notoricky známá expozice Austerlitz. Tuto expozici najdete ve zrekonstruovaných zámeckých konírnách a jízdárnách zámku. Expozice s názvem Austerlitz – malé město velkých dějin vás zavede do historie a dovíte se zde například, jak to vypadalo uprostřed bitev nebo jak těžká je šavle.

 

V rozsáhlých prostorách jsou rozmístěny nejen unikátní historické artefakty, ale i televize s ukázkovými videi či plastickým modelem s projekcí bitvy. V prostorách se například nachází i vzácná slavnostní šavle maršála Radeckého nebo posmrtná maska Napoleona. Jedna z místností je dokonce interaktivní a zaujme především malé návštěvníky, kteří se zde mohou vyzkoušet, jak těžké byly zbraně vojáků, nebo si mohou nasadit jejich klobouky či torny. V expozici se kromě artefaktů ze soukromých sbírek a českých a moravských muzeí objevují i unikátní předměty z rozsáhlého slavkovského depozitáře.

 

Máte-li volný víkend a nevíte, kam na víkend s dětmi, určitě Slavkov můžeme doporučit. Mimo nekonečných možností, jak zde strávit den je výhodou i dobrá dostupnost z dálnice.