Mikulov

Mikulov, moje oblíbené město na Pálavě! Vracím se sem několikrát za rok a vždycky mě nadchne, kolik zákoutí a krás tohle město pořád skrývá, a proto bych se s vámi ráda podělila o ten základ, který by měl každý navštívit, kdyby do Mikulova zamířil.

Zámek – barokní zámek jen pár kroků od náměstí, dominanta města. Původní majitelé, Lichtenštejni, a později Dietrichstejni, zámek zvelebovali a přestavovali až do roku 1945, kdy po druhém požáru byl přestavěn do původní podoby a je nyní spravován Regionálním muzeem v Mikulově. Expozice zámku se zabývá historií a je víceméně v moderních prostorách.
Jedinými dochovanými částmi zámku jsou věž, kde se nachází starobylá a velmi vzácná knihovna a rarita – sklep s obřím sudem. Tento pochází již z roku 1643. Do sudu o průměru 621x447x524 cm a hmotnosti přes 26 tun se vejde 101 400 litrů tekutiny. Sud je v současné době vyschnutý a slouží pouze pro účely muzea. Součástí expozice se sudem je také expozice vinohradnictví a vinařství na Jižní Moravě.

Náměstí – nevelká plocha ve středu města poskytuje hned několik památek, které stojí za zmínku. Dominantou je barokní sloup Nejsvětější Trojice z let 1723 – 1724. Dále je to kamenná kašna z roku 1700, která dříve sloužila jako zdroj vody pro obyvatele vnitřního města. Tuto zdobí socha Pomony s rodovým znakem Dietrichsteinů. Nepřehlédnutelný je také rohový dům z doby před rokem 1951 s nárožním čtyřbokým arkýřem, tzv. Sgrafitový dům u Rytířů. Dům zdobí renesanční sgrafity s biblickými a antickými výjevy.

Dietrichstejnská hrobka – opět, pár kroků od náměstí. Původní kostel sv. Anny byl z části přestavěn na pohřební kapli Dietrichsteinů a počátkem 18. století byly k budově přistaveny dvě dominantní věže. Na hrobku byla budova přestavěna až v polovině 19. století. V současnosti je zde přístupná expozice za velmi příjemnou cenu.

Synagoga – město má velmi bohatou židovskou historii. Nachází se zde naučná stezka židovskou čtvrtí, několik původních židovských domů, které jsou prohlášeny i za nemovitou kulturní památku, dále židovský hřbitov a také Mikve – židovská lázeň. Dvě ulice od náměstí však najdete i jedinou, na Moravě dochovanou synagogu, tzv. polského typu z 16. Století. Synagoga je přístupná a nachází se zde expozice o mikulovské židovské obci.

Nepřehlédnutelnou součástí Mikulova je i Svatý Kopeček s kaplí Svatého Šebestiána na vrcholu. Je to trochu z ruky, cesta je v teplejších dnech pro některé lidi náročnější, ale určitě stojí za prohlídku. Území Svatého kopečku ve výšce 363 m n. m. s jeho okolím bylo prohlášeno za přírodní rezervaci. Nachází se zde mnoho vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů. Po cestě do města nás bude provázet křížová cesta se 14ti zastaveními s výjevy z bible.

Nejúžasnější je Mikulov na jaro – kdy všechno kvete a pučí, v létě – kdy je turistická sezona a je možné se dosyta nabažit kultury, na podzim – při pořádání vinobraní, burčákových pochodů a koštů vína, a i v zimě, kdy má své nezaměnitelné kouzlo – hlavně v době vánočních trhů.
Mikulov je prostě úžasný celoročně!